دوقلوهای جنگ
53 بازدید
ناشر: پیمان غدیر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
خاطرات دو تن از نخبگان جنگ تحمیلی سرداران شهید خلیل مطهرنیا و حاج علی اکبر رحمانیان از فرماندهان لشکر 33 المهدی جهرم .