فانوس زایر
53 بازدید
ناشر: موسسه روایت سیره شهدا
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 25
زبان : فارسی
راهنمای ارتباط معنوی با شهیدان که ویژه زایران راهیان نور جبهه های ایران است . آداب حضور ، احکام حضور و اعمال عبادی آن منطقه با الهام از سیره شهدا در این مجموعه آمده است .