شهیدان اینگونه بودند .
51 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 3
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
جلد اول در مورد اخلاقیات فردی و ارتباط با خداست . در جلد دوم به سبک ها و روش های تربیتی شهدا در خانواده پرداخته ایم . ودر جلد سوم سیره اجتماعی شهدا را آورده ایم .